1 d. VILNIUS - KRĖVA - ALŠĖNAI - ZASLAVLIS - MINSKAS

Krėva. Šiandien Krėva tik nedidelis kaimelis ir tik pilies griuvėsiai mums primena kadaise čia buvus svarbų politinį centrą. Pirmą kartą šaltiniuose Krėva minima XIII a. kaip Nalšios žemės centras. Tuos laikus mena gerai išlikęs piliakalnis. XIII-XV a. pr. Krėvoje vyko lemtingi Lietuvos istorijos įvykiai. Pilis (XIV a. pr.) – viena ankstyviausių mūrinių LDK pilių, įėjusi į LDK sostinės Vilniaus gynybinę sistemą; priklausiusi Algirdui, vėliau Jogailai. Pilis mena Vytauto ir Jogailos konfliktus, 1382 m. pilyje įkalintas ir nužudytas Ldk Kęstutis. Iš šios pilies Jogaila pradėjo savo kelią į Lenkijos karaliaus sostą, čia 1385 m. pasirašyta Krėvos unija.

Alšėnai. Dabar kaimas, kitados privatus miestelis. Nuo XIII a. Alšėnai buvo LDK dalinės kunigaikštijos Alšios (Galšios) centras. Dvi garsiausios Alšėnuose šeimininkavusios ir daugiausia miestelį išgarsinusios kunigaikščių Alšėniškių (savininkai XIV-XVI a. pr) ir Sapiegų (savininkai XVI a. pr. – XVII a. I p.) giminės. Sapiegų pilis (XVI-XVII a. sandūra) – vėlyvojo renesanso rezidencinė-gynybinė pilis, vienas gražesnių šio laikotarpio rezidencinės architektūros paminklų; tiesa, šiandien buvusią prabangą byloja tik paslaptingi griuvėsiai. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas (XVII-XVIII a.). Kompleksą fundavo Sapiegos, bažnyčioje buvo įrengta Sapiegų laidojimo koplyčia.

Zaslavlis – vienas seniausių miestų dabartinės BR teritorijoje, įsteigtas dar Kijevo kunigaikščių X a. Šiuos laikus liudija puikiai išlikęs piliakalnis, vadinamas Rognedos kapas. Medinę pilį kadais turėjo gediminaičiai. Šiandien išlikę įspūdingi XVII a. pr. Glebavičių pilies bastionai ir pilies kieme renesansiniai reformatų maldos namai (dabar cerkvė).

Minskas. Minskas žinomas nuo XI a. Kaip svarbus administracinis, politinis, kultūrinis centras Minskas įvardintinas tik nuo XIX a. Istorinė senoji miesto dalis nėra labai didelė, tačiau šiandien labai išpuoselėta ir rekonstruota. Jėzuitų Dievo Motinos bažnyčia ir vienuolynas (XVIII a. pr.) sovietmečiu neatpažįstamai perstatyta į sporto kompleksą, XX a. pab. grąžinta katalikams ir atstatyta; Bernardinių bažnyčia ir vienuolynas (XVII, XVIII a. ) (dabar stačiatikių Šv. Dvasios soboras) – vertingiausias sakralinės architektūros paminklas Minske. Čia saugoma stebuklingoji Minsko Dievo Motinos ikona. Pasivažinėjimas po naująją Minsko dalį, Minsko pasididžiavimas naujoji Nacionalinė biblioteka – Aleksandrija.

Nakvynė viešbutyje Minske.

2 d. MINSKAS - NESVYŽIUS - MYRAS - NAUGARDUKAS - GARDINAS

Pusryčiai.

Nesvyžius – šiandien nedidelis jaukus miestelis, 400 metų priklausęs magnatų Radvilų giminei. Nesvyžiuje buvo įkurta svarbiausia Nesvyžiaus Radvilų rezidencija, o šianadien tai - geriausiai išlikęs LDK laikotarpio didikų privatus miestas ir architektūrinis ansamblis. 2005 m. Nesvyžiaus Radvilų architektūrinis, rezidencinis ir kultūrinis ansamblis buvo įtrauktas Į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašus. Ansamblį sudaro taisyklingo renesansinio išplanavimo istorinė miesto dalis, rotušė, jėzuitų Dievo kūno bažnyčia (XVI a. pab.) – ankstyviausias baroko architektūros paminklas ne tik LDK, bet ir visoje LLV (lankome kriptoje po bažnyčia įrengtą vieną didžiausių Europoje nekropolių– arti šimto didikų Radvilų palaidojimų); benediktinių vienuolyno kompleksas (XVI-XVII a. sandūra), didinga bastioninė Radvilų rezidencinė pilis (XVI a. pab, XVIII a.) ir didžiausias dabartinėje BR parkų kompleksas.

Myras. Myro pilis (XV-XVI a. sandūra) - įspūdingas vėlyvosios gotikos fortifikacinės architektūros paminklas, privati Iljiničių pilis, XVI a. pab.-XVIII a. priklausiusi Radviloms. Myro pilis 2000 m. įtraukta į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašus. Nesvyžius ir Myras - du svarbiausi BR turizmo traukos centrai, kur stovi dvi efektingiausios dabartinėje BR LDK pilys. Šiems objektams skiriamas specialus asmeninis prezidento dėmesys ir numatytos valstybės reprezentavimo funkcijos.  (Šv.Mikalojaus bažnyčia Myre)

Naugardukas - Naugardukas yra pats aukščiausias gyvenamasis taškas Baltarusijoje. Jis įsikūręs pačiame Naugarduko aukštumos centre. Miestas išsidėstęs ant kelių aukštų kalvų. Nuo pilies kalno atsiveria puikios panoramos. Kartais Naugardukas pavadinamas Baltarusiškąja Šveicarija. Naugardukas XIII-XVIII a. buvo vienas svarbiausių Lietuvos valstybės gynybos, administracijos ir teismo centrų. Pilis (XIII-XVI a.) mūrinį pavidalą įgijo Ldk Vytauto iniciatyva, iki XVI a. kelis kartus modernizuota, šiandien piliakalnyje išlikę tik griuvėsiai. Parapinė Viešpaties atsimainymo bažnyčia funduota XIV a. Ldk Vytauto, joje ketvirtąjį kartą vedė Jogaila (iš šios santuokos gimė Jogailaičių dinastijos pratęsėjai), bažnyčioje buvo krikštintas Adomas Mickevičius. Naugardukas - gimtasis A. Mickevičiaus miestas; tai liudija daug atminimo ženklų - čia tebestovi Mickevičių dvarelis, XX a. I p. A. Mickevičiaus garbei supiltas pilkapis ir kt.

Vykstame į Gardiną. Nakvynė viešbutyje Gardine.

3 d. GARDINAS - MUROVANKA - LYDA - VILNIUS

Pusryčiai.

Gardinas - antras pagal svarbą LDK miestas po Vilniaus XVII-XVIII a., kitaip tariant „antroji sostinė“. Šiandien kartais Gardinas įvardijamas kaip Baltarusijos atgimimo sostinė, tai pats vakarietiškiausias miestas BR. Išties, tai išskirtinę ir itin komplikuotą geopolitinę poziciją užimantis miestas – tarp Lietuvos, Kijevo Rusios, Jotvingų žemės, Prūsų, Mazovijos. Čia susikerta valstybių, tautų, kultūrų sienos, o tai lėmė sudėtingą ir audringą Gardino istoriją. Miesto istorijoje reikėtų skirti kelis etapus ir svarbesnius epizodus, lėmusius jo raidą:
- Ikilietuviškasis laikotarpis. Gardinas minimas šaltiniuose XII a., o XIII a. Gardino kunigaikštija pakliūva Lietuvos priklausomybėn.
- Vytautinis laikotarpis. XIV a. pab.-XV a. pr. Gardinas priklauso Vytautui. Išauga miesto reikšmė, Vytauto iniciatyva senoji Aukštutinė pilis perstatoma į mūrinę, pastatoma parapijinė bažnyčia. Šioje pilyje nemažai laiko praleido karalaitis Kazimieras, vėliau tapęs Šv. Kazimieru.
- Stepono Batoro valdymas. Ldk Gardiną pasirenka savo pagrindinės rezidencijos vieta, rekonstruoja Aukštutinę pilį į renesansinę rezidenciją, funduoja jėzuitų kolegiją. Miestas klestėjo ir Vazų valdymo laikais.
- XVII a. pab. išaugo Gardino politinis svoris – jis tapo Didžiojo Seimo rinkimosi vieta. Saksų valdymo metu XVIII a. vid. pastatyta nauja karališkoji rezidencija – Žemutinė pilis.
- Dar vienas ryškus pakilimas miesto raidoje – tai Augusto Poniatovskio valdymo laikotarpis, kuomet Lietuvos iždininkas, ekonomas Antanas Tyzenhauzas 15 metų (1765-80) nepertraukiamai veikė Gardine. Pastatė modernų Europos mastu priemiestį Garadnicą, kur buvo atidarytas pirmasis teatras, daug modernių, naujoviškų tam metui mokyklų (menų, veterinarijos, medicinos, matininkų, statybininkų, ekonomikos ir kadetų korpusas), įsteigtos manufaktūros. Padalijimų laikotarpiu Gardine vyko daug liūdnų ir lemtingų LLV įvykių.
Lankomi objektai. Aukštutinės ir Žemutinės pilies kompleksas (XII-XVIII a.), savo istorija nedaug nusileidžiantis Vilniaus pilims, sakralinis paveldas: Šv. Boriso ir Glebo cerkvė (XII a.) – unikalus, vienas seniausių mūro architektūros paminklų LDK teritorijoje; jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, vienuolynas ir kolegija (XVII-XVIII a.) – vienas didžiausių sakralinės architektūros kompleksų LDK, o bažnyčia stoja vienon greton šalia Vilniaus Šv. Petro ir Povilo, Šv. Jonų...; bernardinų bažnyčia ir vienuolynas (XVII-XVIII a.), Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia ir brigitiečių vienuolynas (XVII a. I p); Gardino miesto priemiestis – Garadnica - XVIII a. pab. urbanistikos paminklas ir kt.
Paliekame laiko savarankiškai ar su kelionės gidu paklaidžioti Gardino gatvelėmis.

Murovanka. Kaimelyje stovinti XVI a. pr. gotikinė gynybinio tipo Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė – vienas vertingiausių gotikos paminklų dabartinėje BR. Cerkvė priskiriama unikaliam gotikinių cerkvių statybos reiškiniui, susiklosčiusiam LDK lotyniškosios ir bizantiškosios civilizacijų paribyje.

Lyda. Miestas, kuriam pradžią davė XIV a. I p. pastatyta pilis – Krėvos pilies „sesuo“. Tik skirtingai nei Krėva, Lyda išaugo iki didelio miesto. Tai dar vienas ankstyvosios LDK mūro architektūros paminklas, menantis Ldk Algirdą, Jogailą ir Vytautą, kryžiuočius ir totorius. Šiandien pilis apsupta XX a. II p. miesto.

Iš Lydos pasukame sienos link, apie 23.00 val. grįžtame į Vilnių.

Programą parengė Dalia Vitkauskaitė

Nuotraukų autorė: D. Žebelytė-Petraitienė

Kaina
:
174 Eur
Įskaičiuota
:
kelionė patogiu autobusu, 2 nakvynės viešbučiuose dviviečiuose kambariuose su patogumais ir pusryčiais, gido-vadovo paslaugos, kelionės programos ir dokumentų parengimas
Neįskaičiuota
:
Baltarusijos viza - ~25 Eur, medicininių išlaidų draudimas, bilietai į lankomus objektus, maitinimas, asmeninės išlaidos
Išvykimas
:
2019 m. spalio 11 d. 06.00 val. Vilnius, automobilių stovėjimo aikštelė Upės g. prie Forum Palace (prie Neries)
Grįžimas
:
2019 m. spalio 13 d. ~23.00 val. Vilnius, automobilių stovėjimo aikštelė Upės g. prie Forum Palace (prie Neries)
Data
:
2019 m. spalio 11 - 13 d. (3 d.)