Apie kelionę trumpai
 • Kelionės data :
  2021 m. rugpjūčio 14 (Šeštadienis, 1 d.)
 • Kaina :
  38 Eur
 • Neįskaičiuota :
  bilietai į lankomus objektus, maitinimas.
 • Grupės dydis :
  iki 25 žmonių
 • Transportas :
  kelionė autobusu
 • Išvykimo vieta :
  iš Vilniaus
 • Pastabos :
  *Kol kas grupės dydis nurodytas pagal šiuo metu LR Vyriausybės didžiausią leidžiamą. Būsiant pasikeitimų dėl vykimo sąlygų, būtinai informuosime iki kelionės. Autobuse ir lankomuose objektuose (tiek uždaruose, tiek atviruose) būtina dėvėti apsaugines kaukes.

Šįkart mūsų kelionės vedlys – dar nuo XIV a. kryžiuočių karo kelių aprašymuose minima Jiesios upė, srovenanti Vidurio Lietuvos giriomis, mažomis gyvenvietėmis ir didmiesčiais, kaip antai Kauno pietine dalimi, bei šių vietovių kraštovaizdį praturtindama savo išraiškingomis uolėtomis atodangomis, įspūdingais slėniais (kai kuriuos dėl jų gilumo turbūt nesuklystume pavadinę kanjonais) ir vaizdingais krantais bei skardžiais, į kuriuos tvirtai savo šaknis įleidę tebeošia senieji ąžuolynai...

Labai nenutoldami nuo šios upės vagos lankome įdomesnius etnokultūros, istorijos, gamtos ir kt. objektus, kuriuos sutiksime pakely nuo upės ištakų greta Šilavoto iki jos žiočių Kaune.

Pirmiausia užsuksime į Šilavoto davatkyną-muziejų – daugiau nei šimtmetį gyvavusį savotišką vienuolyną, kur glaudėsi pamaldžios moterys, liaudyje vadinamos „davatkėlėmis“. Čia jos ne tik padėdavo kunigams rūpintis Šilavoto bažnyčia, bet ir globojo ligonius bei kitus gyvenimo nuskriaustuosius.

Toliau Jiesia mus ves Išlaužo apylinkėmis į Linksmakalnį – buv. itin slaptą karinį KGB miestą, kuriame veikė radijo žvalgybos centras. Panašūs centrai SSRS funkcionavo Latvijoje (Skrundoje), Taškente, Pskove ir Maskvoje, o užsienyje – Vietname ir Kuboje. Linksmakalnyje dirbę keli tūkstančiai rusų kariškių bei vertėjų buvo aprūpinti ne tik kareivinėmis, gyvenamaisias pastatais, karininkų klubu, bet ir viskuo, ko reikėjo uždaram gyvenimui: ligonine, kultūros namais, biblioteka, vaikų darželiu, dešimtmete mokykla, parduotuve ir t.t.

Artėdami prie Jiesios žiočių Kauno raj. (Garliavos apylinkėse) stabtelėsime prie rašytojo Kazio Borutos namo – vietos, kur gimė romanas „Baltaragio malūnas“, sulaukęs neregėto populiarumo.

Kelionės pabaigoje laiką skirsime vien tiek Jiesios kraštovaizdžiui Kaune – vaikščiosime įspūdingais gamtos takais, nueisime prie Rokų atodangos, esant galimybei, nuvyksime ir pasižvalgysime į Nemuną nuo Jiesios piliakalnio (Napoleono kalno).

Programą parengė: D. Žebelytė-Petraitienė
Nuotraukų šaltiniai: D. Žebelytės-Petraitienės archyvas