Apie kelionę trumpai
 • Kelionės data :
  kelionės data tikslinama
 • Kaina :
  192 Eur
 • Neįskaičiuota :
  bilietai į lankomus objektus, maitinimas.
 • Grupės dydis :
  iki 28 žmonių
 • Transportas :
  kelionė autobusu
 • Išvykimo vieta :
  iš Vilniaus

Nors dabar Jonines (arba Rasas, Kupolines) minime birželio 24 - osios išvakarėse, anksčiau ši šventė nebuvo siejama su viena tikslia data, o švenčiama laikotarpiu imant ilgėti dienoms.

Kartu su Kelmės vaidila kviečiame paminėti Rasas pagal senąsias gamtatikių tradicijas – su vainikų pynimu, kupoliavimu, šokiais, rateliais, sutartinėmis.

Kelionės metu taip pat pakalbėsime apie vėlavusį Žemaitijos krikštą, tai nulėmusį pagonybės liekanų užsikonservavimą, apie naująjį žemaitiškąjį tapatumą, sietiną ir su pagonybe, apie šio krašto gamtatikius, jų šventes ir papročius.

Lankome senąsias pagonių šventvietes - alkakalnius: legendinės miškų ir medžioklės deivės Medeinos buveinę - Medžiokalnį, čia sudalyvaujame Rasų šventėje, taip pat aplankome žymiausią Žemaitijoje Šatrijos kalną, kur ir šiandien teberusena šventoji ugnis, mįslingąjį Lopaičių piliakalnį prie Tverų (numanomos istorinės senosios žemaičių sostinės), kur, kaip tikima, stovėjusi žemaičių kunigaikščio Vykinto pilis, o ant gretimos kalvos buvęs vienas svarbiausių senųjų laikų Žemaitijos dvasinių centrų  bei lankymui neseniai pritaikytą Pavandenės alkakalnį (Sklepkalnį) su dvarininkų Sakelių šeimos kolumbariumu jo šlaite

Apžiūrime pirmąsias po Žemaitijos krikšto pastatytas bažnyčias, kurias neatsitinktinai stengtasi įkurtinti šventose pagonims vietose - Kražių bažnyčios varpinės liekanas ant Vytauto kalno, Luokės maldos namus prie bene svarbiausios žemaičiams kulto vietos - Šatrijos kalno, Tverų bažnyčią - vieną didžiausių medinių šventovių Lietuvoje prie Lopaičių.

Nemažai dėmesio skiriame buv. svarbiausiems šio krašto ir Lietuvos mastu dvasiniams, kultūros ir švietimo centrams - Kražiams, kuriuose XVI-XVIII a. veikė kunigų seminarija (vėliau iškelta į Varnius), o XVII–XIX a. – garsioji jėzuitų kolegija, na ir, žinoma, Varniams - vyskupijos centrui XV - XIX a., čia turėsime puikią proga vieni pirmųjų apsilankyti naujai rekonstruotame Žemaičių vyskupystės muziejuje, kuris lankytojams duris atveria nuo š.m. birželio 1 d.

Programą parengė: D. Žebelytė-Petraitienė
Nuotraukų šaltiniai: D. Žebelytės-Petraitienės archyvas, šatrijosugnis.lt, tverai.lt