Apie kelionę trumpai
 • Kelionės data :
  kelionės data tikslinama
 • Kaina :
  49 Eur
 • Neįskaičiuota :
  bilietai į lankomus objektus, kocertą
 • Grupės dydis :
  iki 18 žmonių
 • Transportas :
  kelionė autobusu
 • Išvykimo vieta :
  iš Vilniaus

Atmerkiau akis. Aukštai, skersai per mūsų kelią, ritosi rūkuose kamuoliuotos žvaigždės. Slinko jos viena pro kitą, čia aukštyn, čia žemyn pasakiškų rūkų verpetuose. Jas bėrė lėkdamas juodas slibinas. Ore dundėjo nakties audros simfonijos garsai. Iš šonų milžinai stulpai dangų rėmė. O tai būta geležinkelio tilto, kuriuo praėjo dundėdamas naktinis traukinys. Koks puikumėlis!
Trys jauni broleliai gulėjome žvaigždėtą naktį išsitiesę valtyje. O Nemunėlis mus nešė ir liūliavo.
Priplaukėmė Kauną.

Iš M.K. Čiurlionio pasakojimo savo bičiuliui Antanui Žmuidzinavičiui apie jo kelionę su broliais maža valtele Nemunu iš Druskininkų į Kauną

Kviečiame praleisti dieną su M. K. Čiurlioniu Kaune, prisimenant ilgą jo paveikslų kelią į Kauną ir sudėtingą dailės muziejaus, skirto jo kūrybiniam palikimui eksponuoti, istoriją, susipažinti su M. K. Čiurlionio kūriniais nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, pabandyti juos „prakalbinti“, šios ekskursijos metu taip pat bus išskirtinė galimybė su gidu aplankyti vieno žymiausių Lietuvos XX a. prad. menininkų – Antano Samuolio – parodą, rengiamą po 25 metų pertraukos ir  savo apimtimi bei kūrinių skaičiumi, ko gero, pačią išsamiausią Lietuvoje bei užsukti į muziejaus rūsyje įrengtą saugyklą su pirmojo jo vadovo muziejininko Pauliaus Galaunės rinktais rūpintojėliais ir kitomis liaudies meno vertybėmis, na o vakarą siūlome praleisti klausantis koncerto „Giedriui Kuprevičiui – 80“ Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Programą parengė: D. Žebelytė-Petraitienė
Nuotraukų šaltiniai: D. Žebelytės-Petraitienės nuotraukų archyvas, nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus archyvas, wikipedia.org