Apie kelionę trumpai
 • Kelionės data :
  kelionės data tikslinama
 • Kaina :
  47 Eur
 • Neįskaičiuota :
  bilietai į lankomus objektus, operos spektaklį
 • Grupės dydis :
  iki 19 žmonių
 • Transportas :
  kelionė autobusu
 • Išvykimo vieta :
  iš Vilniaus

1920-ųjų gruodžio 31-osios vakaras. Iki ašarų susijaudinę artistai ir žiūrovai laikinosios sostinės Valstybės teatre laukia pirmojo spektaklio – Dž. Verdi operos „Traviata“. Uždangai pakilus, scenoje petys į petį pasirodo išsirikiavę operos dalyviai – choras ir orkestras. Operos tarybos pirmininkas S. Šilingas taria žodį. Po jo salėje nuskamba V. Kudirkos „Tautiška giesmė“. Artistai žengia į sceną.

Taip jaudinamai ir iškilmingai prasideda pirmojo operos teatro Nepriklausomoje Lietuvoje* istorija, na o „Traviata“ tampa neatsiejamu Naujųjų metų sutikimo simboliu.

Praėjus dešimtmečiui po šio operos spektaklio pasirodymo pirmasis teatro dirigentas J. Tallat Kelpša ir Operos tarybos, taip pat Lietuvių meno kūrėjų draugijos pirmininkas S. Šilingas prisimins: „Valstybės opera kūrėsi tose pat sunkiose sąlygose, kurias gyveno ir jaunutė valstybė: be prityrusių žmonių ir lėšų, bet tvirtu tikėjimu, darbu ir nepalaužiama valia, kad tikslas bus pasiektas. <...> Publika, nors didžiumoje, kai dėl operos, abejingai buvo nusistačiusi, „Traviatos“ žiūrėti ėjo su abejonėmis perpildyta dūšia, teatran visi veržte veržėsi ir jis greit buvo su „kaupu“ perpildytas. Operos tarybos pirmininkas (S. Šilingas) <...> pasakė atidengiamąjį žodį. Tas „žodis“ buvo labai trumpas, nes kalbėtojas taip susijaudino ir vos nepravirko! O grįžęs į savo ložą, kad sektų pirmuosius operos žingsnius pravirko kaip kūdikis... Iš džiaugsmo verkė ne vien S. Šilingas! <...> Vien nuogas faktas, kad neprikl. Tėvynėje, lietuviai lietuviškai taip gražiai dainuoja ir vaidina, kad žiūrovų akyse iššaukė ašaras!“

Kokia buvo nacionalinės operos kūrimosi pradžia? Su kokiais iššūkiais susidurta? Šiuos ir daugybę kitų klausimų pabandysime panagrinėti kelionėje.

Kelionės programoje: M. ir K. Petrauskų namai-muziejus, J. Gruodžio namai-muziejus, Kauno muzikinio teatro užkulisiai, o vakare - roko opera „1972“ Kauno muzikiniame teatre.

*tarpukariu vadintas Valstybės teatru, šiuo metu veiklą tęsia Vilniuje kaip Nacionalinis operos ir baleto teatras.

Programą parengė: D. Žebelytė-Petraitienė
Nuotraukų šaltiniai: D. Žebelytės-Petraitienės nuotraukų archyvas, https://www.opera.lt/, https://www.muzikinisteatras.lt/, kaunomuziejus.lt