Apie kelionę trumpai
 • Kelionės data :
  kelionės data tikslinama
 • Kaina :
  63 Eur
 • Neįskaičiuota :
  bilietai į lankomus objektus.
 • Grupės dydis :
  iki 28 žmonių
 • Transportas :
  kelionė autobusu
 • Išvykimo vieta :
  iš Vilniaus

Drauge su pasakomis apie „kryžiokus“ piliakalniai jau nuo pat mažų dienų mano akis ir širdį prie savęs traukė. Netoli nuo Ožkabalių, Piliakalnių kaimo laukuose, <...> yra gražus piliakalnis, nuo kurio patsai kaimas praminta. Šitą didį, labai gražų, neišpasakytai dailioje, ramioje vietoje ant daubos kranto palei Aistos upę stūksantį kalną aš jau nuo jaunystės pradėjau lankyti dar suvis instinktinįužuojausmą jam turėdamas ir nežinodamas, kas jį, kada ir [iš] kokios priežasties supylė <...>. Pajevonin su tėvais į atlaidus važinėdamas, vėliau susipažinau su Pajevonio piliakalniu, dar vėliau – su Kaupiškių arti Prūsų sienos, Rudaminos, Lakynų ir k. Ant šitų kalnų, galiu drąsiai sakyti, susitvirtino mano lietuviškumas.

Jonas Basanavičius, iš „Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija 1851–1922“

Tai kelionė apie vieną iškiliausių Sūduvos asmenybių – 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Joną Basanavičių.

Aplankysime jo gimtąją sodybą Ožkabaliuose, atstatytą XX a. pab., pasivaikščiosime po Tautinį ąžuolyną – simbolinį pagarbos ženklą mūsų protėviams už tvirtybę, saugant lietuvišką raštą. Sodyba pristato J. Basanavičiaus namų aplinką ir kartu vaizdžiai iliustruoja, kaip atrodė Suvalkijos ūkininko vienkiemio sodyba su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tradiciniais, šiam kraštui būdingais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais.

Užkopsime ant Piliakalnių piliakalnio, kurį J. Basanavičius laikė Pilėnų pilies vieta, kurį pats kasinėjo ir kur, jo žodžiais tariant, susitvirtino jo lietuviškumas.

Nuvyksime į Bartninkus su romantiškais bažnyčios griuvėsiais gyvenvietės centre. Šioje bažnyčioje buvo pakrikštytas J. Basanavičius, kapinaitėse ilsisi jo motinos ir kitų giminaičių palaikai. Pasidairysime į šios didingos bažnyčios griuvėsius, o „viduje“ – apžiūrėsime dangun „žvelgiančias“ erdves ir, užlipę į lankymui pritaikytą bažnyčios bokštą, pasigrožėsime atsiverinčiais vietovių vaizdais.

Lankydamiesi šiame krašte nepraleisime galimybės susipažinti su Vilkaviškio miestu - tai viens senesnių Suvalkijos miestų. Ekskursijos su vietine gide metu apžiūrėsime buv. kunigų seminariją, Pašeimenos pėsčiųjų taką, Vilkaviškio dvarą, buv. „Žiburio“ gimnaziją, Vilkaviškio katedrą, miesto aikštę su J. Basanavičiaus paminklu ir istoriko stalu, „Sūduvio“ inkarą, moderno stiliaus geležinkelio stotį, bene gražiausią Lietuvoje – naująją autobusų stotį, organiškai įkomponuotą į esamą miesto aplinką, architektūroje „įdarbinant“ čia augančius medžius, o vėliau papildyt nauju kompoziciniu elementu - medžiu-miesto laikrodžiu.

Programą parengė: D. Žebelytė-Petraitienė
Nuotraukų šaltiniai: vilkaviskisinfo.lt, suduvosgidas.lt, balcytis.com, wikipedia.org, Vilkaviškio rajono savivaldybės FB paskyros nuotr.